2010-09-15 21:17 #0 av: sighni

Tre hudmodeller av rekonstruerad hud (odlade mänskliga hudceller som satts ihop till en modell av mänsklig hud) har nu godkänts av det internationella organet OECD. Det tog nästan 10 år, men nu måste åtminstone företag inom EU ersätta hudirritationstester på kaniner med dessa djurfria tester som ger en bättre bild av risk för hudirritation hos människa än de gamla djurtesterna.

Läs mer på Forska utan djurförsöks hemsida: www.forskautandjurforsok.se