2013-01-12 12:36 #0 av: kelfwing

Från och med årskiftet trädde följande lag i kraft:

"Uppgifter om djur och - och växtarter som är i behov av skydd, inte bara utrotningshotade arter, beläggs med sekretess". (Citerat tidningen Riksdag & Department nr 35/12)