2013-01-12 13:00 #0 av: kelfwing

Thereze Gretzen, Ellinor Mothannder och Anna Rath hade en utställning på Galleri Kocks i Mocks där hälften av intäkterna skulle gå till Djurens Rätts arbete för djuren. Utställningen inbringande 5000 kronor till Djurens Rätt

En utställning av tre konstnärer på Galleri Kocks i Stockholm innan jul resulterade i 5 000 kronor till arbetet för djurs rättigheter.

djuren.