2013-01-17 00:12 #0 av: kelfwing

Den 22 januari håller Jordbruksverekt ett presseminarum i Naturvårdsverkets okar där de presenterar slutsatserna från en rapport. Slutsatsen i rapporten är att vi behöver äta mindre kött.  Under seminariet presenterars rapporten och en Köttguide.   För att svara på frågor finns representanter från Livsmedelsverket, Svenskt kött och Svensk fågel. Läs mer här: http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2013/pressinbjudanforenhallbarlivsmedelskonsumtionbehoverviatamindrekottochvaljakottmedomsorg.5.5df17f1c13c13e5bc4f800012292.html