2013-02-26 00:04 #0 av: kelfwing

Lantbrukarcentralen MTK  i Finland  har låtit genomföra en enkät.

De lät 4000 finländare i olika åldrar svarar på frågan om fler borde gå över till vegetarisk kost av hälsoskäl eller etiska skäl.  

De flesta som tyckte att fler borde gå över till vegetarisk kost var över 65 år.

Dock tyckte mindre än hälften i alla åldersgrupper att det fanns skäl 

äta vegetariskt.


Källa: tidningen Västra Nyland

Ni som vill läsa hela artikeln hittar ni här: http://vastranyland.fi/nyheter/2013-02-01/pensionarer-positivast-till-vegetarisk-mat