2013-03-06 20:18 #0 av: kelfwing

Spånga Gymnasium har infört en köttfri dag i veckan efter förslag från skolans elevkår. Införande gjodes  både av etiska, miljö och hälsoskäl.

Läs mer här: http://kottfrimandag.se/?p=2107