2013-04-10 21:21 #0 av: kelfwing

Konsumentföreningen Stockholm har släppt en app  som heter ”Tillsatsappen”.  I den finns alla tillsatser i bokstavsordning och de talar om vilka tillsatser som kan vara animaliskt ursprung (dvs. komma från djur).  Men många tillsatser kan ju både vara av vegetabiliskt (från växter) eller animaliskt ursprung och i de falenn får man själva kontakta företaget som säljer produkten.


Djurens Rätts App "Djurvänligt" finns E-nummer men iphone-versionen finns inga beskrivningar av E-numren.   Men det har "Tillsatsappen"

Källa: vegokoll.se