2013-04-20 06:41 #0 av: kelfwing

På 80 - talet fanns lövtunna pepparchips att köpa.

Nu gör de en comeback.  Lövtunna Chips Pepparkrydade från OLW  

är helvegetariska (dvs veganska).