2013-04-26 16:57 #0 av: kelfwing


Enligt Eva Sundberg som är expert på skolmat på Livmedelsverket äts det för lite skolmat i landet.  Problemen är att eleverna har för lite tid att äta, att de inte får lugn och ro i skolmatsalerna och att alla grundskolor inte serverar näringsriktiga skolmåltider trots att det måste det enligt lagen.


Eva Sundberg tror att lösningen är att eleverna ska känna sig, välkomma och att det ska finnas ett utbud med flera alternativ varav ett alltid är vegetariskt. och att eleverna ska kunna sitta ned och äta i cirka 20 minuter.

Läs mer här:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5509095


Källa:vegokoll, sr.se