2013-04-30 19:38 #0 av: kelfwing

En ny undersökning  av Svenska Miljöinstitutet  visar att om man handlar och äter vegetarisk mat har det en större positiv klimatpåverkan än vad minskning av transporter har.

Och att genom att äta  säsonganpassad vegetarisk mat kan utsläppet av växthusgaser halvera.

Läs mer här:http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/04/ny-rapport-fastslar-sasongsanpassad-vegetariskt-mat-ar-klimatsmartast