2013-05-01 14:28 #0 av: kelfwing


Tegs församlingsgård serverar varje termin middag några gånger. Från och med i vår kommer den vara vegetarisk. Församlingspedagogen Catrin Ström är iniativtagare till detta

säger:

"- Det handlar om frågor om miljö och etik, där jag tycker att kyrkan ska gå i bräschen. Men det handlar också om att vi är en folkkyrka och inte ska utesluta någon. Kanske måste vi avstå från något, i det här fallet kött, för att alla ska kunna vara välkomna, säger församlingspedagog Catrin Ström."

Catrin berättar också att hon talar om inför varje middag att den är vegetariskt och bakgrunden till detta och hitills har hon endast fått positiva reaktioner.

Källa: Tidningen Spira.

Hela artikeln finns här: http://www.tidningenspira.se/2013/4/teg-vaeljer-vegetariska-vardagsmiddagar.aspx