2013-06-13 21:58 #0 av: kelfwing

Här är en översikt över dödsfallen i delfinariet Sea Worldhttp://www.seaworldofhurt.com/lives-stolen.aspx?utm_campaign=0613%20Lives%20Stolen%20By%20Seaworld%20Post&utm_source=PETA%20

I det vilda lever späckhuggare 60 - 90 år. I fångenskap är medelåldern 9 år.