2013-06-13 22:26 #0 av: kelfwing

En forskargrupp i Lund har utvecklat en djurfri metod att testa om du är allergisk. Nu är metoden färdig för formell utvärdering. Här kan  du  

läsa mera:http://www.forskautandjurforsok.se/aktuellt/visa/mikrochip-ger-alternativ-till-djurforsok

Källa: Forska utan djurförsök