2013-09-15 09:11 #0 av: kelfwing

Visste du detta om får (de sista punkterna är vet väl alla som varit i kontakt med får eller andra djur antar jag men den första punkten är kanske ny och intressant information)

Visste du att
# lamm och får kan minnas åtminstone 50 individuella fåransiktena och minst 50 individuella mänskliga ansikten. 
# att de har långtidsminne
# att de känner olika känslor
# att de har individuella personligheter
# att de har individuella bästa vänner