Annons:
Etikettallmänt
Läst 10064 ggr
Sarah
2008-09-21, 20:33

Djuren i livsmedelsindustrin.

En genomsnittlig svensk äter under sin livstid ungefär 644 kycklingar, 4 kor, 2 får, 27 grisar och tusentals fiskar.

Disney o Micoette06.JPG

Ur djurskyddslagen:
§2 " Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. §4 " Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt".

Det är djurskyddsinspektören i kommunen som ska tillse att djurskyddslagen efterlevs. Djurskyddstillsynen är enligt många utredningar undermålig i de flesta kommuner. Diskussioner förs att länsstyrelsen ska ta över ansvaret för djurskyddstillsynen.

I den industrialiserade uppfödningen betraktas djur som saker, inte individer med egna känslor och behov.

Kor, tjurar och kalvar
I Sverige finns ca 1 500 000 kor, kalvar och tjurar enligt statens jordbruksverk (sjv). Ca 370 000 av dem är mjölkkor. 450 000 kalvar och tjurar slaktades under år 2007 enligt sjv. För att en ko ska producera mjölk måste hon regelbundet föda en kalv. Det vanligaste är att kalven tas ifrån kon direkt eller någon dag efter födelsen. Kalven får inte dia kon, mjölken ska ju till mejeriet. Ko och kalv stressas av separationen. Det är inte naturligt beteende att separera ko och kalv och låta dem leva åtskilda. De handjur som föds blir köttprodukter. En ko lever i genomsnitt i 5 år i mjölkindustrin innan hon skickas till slakt. En ko kan leva upp till 25 år i det "vilda". Man kan inte skilja på mjölk- och köttindustrin eftersom 65 % av nötköttet i Sverige kommer från mjölkkor och deras kalvar enligt Swedish meat. Kalvar och tjurar har inte rätt att vara ute (betesrätt). Under vinterhalvåret hålls de flesta kor uppbundna inomhus.

Grisar
År 2007 slaktades 3 000 000 grisar i Sverige enligt sjv. Hangrisar kastreras utan bedövning några dagar efter födseln. Detta ingrepp görs för att påverka köttets lukt och smak och är mycket smärtsamt för grisen. Den naturliga tiden för avvänjningen av smågrisarna är ca 4 månader. I djurfabriken avvänjs smågrisarna vid 4 veckor. Efter 3 månader blir uppfödningen mer intensiv. Då hålls smågrisarna i boxar inomhus i stora stallar med ca 10 individer i varje. Trängsel och konkurrens vid måltiderna gör att grisarna stressas. Detta kan leda till diarré, magsår och beteendestörningar. 99% av alla grisar i Sverige får aldrig vara utomhus. I naturen bökar de, gyttjebadar och småäter hela tiden. När grisen är 6 månader skickas de till slakt. På slakteriet hissas de ner i koldioxid för att förlora medvetandet. Enligt forskning är koldioxid stressande, ger ångest och kvävningskänslor. Grisen slaktas genom att halsen skärs upp och de förblöder.

Hönor och tuppar
Enligt tidningen "Fjäderfä 3:2008" som är en branschtidning, finns det ca 6 000 000 äggproducerande hönor i Sverige. 40% av dem hålls i burar. Upp till 16 hönor kan hållas i samma bur och varje höna ska ha tillgång till yta som motsvarar ett A4-papper enligt de föreskrifter som finns, DFS 2004:17. De hönor som inte hålls i burar lever oftast inomhus i grupper på tusentals djur. I en naturlig flock är det sällan fler än 20 individer. I stora grupper finns allvarliga problem som onormala beteenden t.ex. fjäderplockning. Tuppkycklingar som kläcks slängs direkt i en köttkvarn, där de mals ner levande! De lägger ju inga ägg. Hönorna slaktas vid ca 1,5 år då de anses uttjänta. De transporteras ofta mycket långt till något av de två värphönsslakteri som finns i landet eller så fylls deras stall med koldioxid vilket är mycket obehagligt för dem.

Kycklingar
Enligt sjv slaktades närmare 75 000 000 kycklingar i Sverige år 2007. Kycklingarna träffar aldrig sin mamma utan kläcks i maskiner. De hålls inomhus i stallar som rymmer 10.000-tals individer. Kycklingarna är avlade att växa fort vilket innebär lidande för djuret i form av bl.a. benproblem. Kycklingarna växer och det blir trängre i stallarna. Upp till 24 kycklingar kan hållas på varje kvadratmeter enligt de föreskrifter som finns, DFS 2004:17. Det smutsiga underlaget ger allvarliga frätskador under fötterna på flera miljoner kycklingar varje år. De lever ungefär 35 dagar. Sedan samlas de ihop, packas i burar och körs till ett slakteri. Varje år skadas och självdör ca 150 000 kycklingar under transporter i Sverige. På slakteriet hängs de upp i fötterna , vid fullt medvetande. Deras huvuden förs genom ett elektriskt vattenbad för att de ska bedövas innan halsen skärs upp och de förblöder.

Hästar
Även hästar kan räknas till djuren i matindustrin även om många hålls för tävlingar och som sällskapsdjur. Hästar hålls inte lika storskaligt som grisar och höns men många hästar far illa på grund av dålig kunskap hos sina ägare. Många "oönskade" hästar hamnar också på transport vidare ut i Europa till marknader och slakthus.

Får och getter
Dessa djur hålls inte lika intensivt som grisar och höns. Mer specialiserade raser och en intensivare typ av djurhållning med t.ex. lamning vintertid gör dock insteg även här. För getter finns ingen officiell statistik men antalet får beräknas till omkring 200.00 och antalet lamm till nästan 250.000.

Ankor, gäss och kalkoner
Mycket av denna uppfödning sker småskaligt även om det förekommer stordrift under intensiva förhållanden. Det finns inga officiella siffror på hur många ankor, gäss och kalkoner som föds upp och slaktas i Sverige.

Fiskar
Omkring 6 miljarder fiskar dödas varje år i svenska vatten. De flesta fiskarna fångas i havet , men det blir allt vanligare med fiskodlingar. Vi vet idag att fiskar kan uppleva smärta och lidande. Trots det behandlas de som okänsliga ting. De flesta fiskar dödas genom att kvävas i luften vilket naturligtvis är mycket plågsamt. Att fångas med krok, nät och trålar är också smärtsamt och stressande för fisken. Fiskar som föds upp i "odlingar" lever tätt sammanpackade. De utsätts för hantering, transporter, märkning och en mycket plågsam bedövning med koldioxid. De avlivas genom att strupen skärs upp och inälvorna tas ut. Bedövningsmetoden är ineffektiv så detta kan ske vid fullt medvetande hos fisken.

Denna information är hämtat bl.a. från ett häfte som heter "Vägen till vegoland". Det kan beställas från Djurens Rätt, www.djurensratt.se . Där finns mycket information och recept som underlättar en övergång till vegetarisk kost. Läs gärna Per Jensens böcker t.ex. "Djurens beteende och orsakerna till det". Per Jensen är professor i etologi vid Linköpings universitet.

Text: Gunnel Petersson

Foto: Sarah Säll

Annons:
Sarah
2008-09-21, 20:43
#1

Vill bara säga att det är min häst på bilderna. Jag har hittills försökt att lägga upp egna bilder då jag inte vill ha probs med upphovsrätt. Hittar jag bra bilder på hur det kan se ut i livsmedelsindustrin så kommer de. Det är ofta inte kul att se.

Abico
2008-09-21, 21:45
#2

Usch vilken hemsk men "nyttig" text Rynkar på näsan
Tänk om fler människor kunde vara medvetna om vad dom har på tallriken.. Varför ingår inte sånt här i hemkunskapen i skolan? *muttrar*

Hanna 

sighni
2008-09-22, 10:50
#3

#1 Fina hästar måste jag säga. Hör med Djurens rätt. De har säkert egna bilder och vill gärna visa dom = gratis.

#2 Ja, det är ju ett önskemål, att fler skulle vara medvetna om vad som hänt med djuren innan de ligger på tallriken. Det är en utmärkt idé att ha undervisning om djurens situation på hemkunskapen. Dessvärre är det nog långt tills det blir så. Folk vill inte veta. Det är väl det största problemet.

sighni
2008-09-22, 10:52
#4

#1 Jag glömde en sak. Jag är inte säker på att det behövs någon läskig bild till texten. Är bilden för otäck kanske inte folk läser texten. Det här är ju en evig diskussion.

AnnaLundin
2008-09-22, 12:06
#5

Och vad vill ni med detta? Idiotförklara alla som inte valt bort kött av etiska skäl?

Jag tycker det är sorgligt med artiklar som är vinklade så att man ska få dåligt samvete för att man äter kött. Jag känner inte igen de bilder som denna artikel ger av svenskt jordbruk och djurhållning. Det står att "I den industrialiserade uppfödningen betraktas djur som saker, inte individer med egna känslor och behov." Jag har hittills inte träffat på några seriösa bönder som inte tycker om sina djur och ser dem som individer. Det är faktiskt så att för att djuren ska ge dem god avkastning, oavsett om det handlar om mjölk eller kött, så måste djuren må bra.

Och VARFÖR skriva att "många hästar far illa på grund av dålig kunskap hos sina ägare" - när sanningen är att det är väldigt sällsynt med hästar som far illa pga okunskap. Man kan inte sätta undantagen som standard!

Jag är ledsen, men om denna sajt fortsätter idiotförklara dem som väljer att äta kött eller andra animaliska produkter så kommer den förlora läsare. VARFÖR skrämma bort dem som vill ha tips om vegetarisk kosthållning, kanske som komplement till vad de äter nu?

Jag trodde det skulle handla om vegetarisk kost och inte om "djurens rätt" på denna sajt.

Sarah
2008-09-22, 12:26
#6

Ja det är sant att den här sajten ska handla om maten och jag har av den anledningen valt att vänta med den här typen av texter. Men, jag kommer inte att undvika djurrättsperspektivet. Lika lite som jag kommer att undvika miljöperspektivet eller det ekonomiska. Det har skrivits om hur kött är en miljökatastrof och det skrivs här om hur kött är djurovänligt. Alla delar hör hemma på en vegetarisk sida, det kommer texter om hur det är bätre för hälsan att inte äta kött. Om sajten vore rent djuretisk skulle det komma artiklar om djurförsök och om päls med mera med mera, det kommer det inte att göra. Allt som kommer hit handlar om maten. Ur alla perspektiv. Jag kommer att skriva mer om miljöperspektiven. Om fisket och jätteräkor. Om träning och veg-kost. Hur man kan äta GI eller ev LCHF. Närinslära och om olika grönsaker och andra produkter. Om hur vissa vegetariska produkter är miljökatastrofer. Det blir dessa ramaskrin då man tar upp djuretiska delar, men inte då man tar upp andra fördelar med en veg-kost.

Många hästar far illa hos sina ägare. Alla djur som hålls som husdjur far illa på sin håll. Visserligen har det inte med att de ska till livsmedelsproduktionen, utan att de hålls överhuvudtaget.

Själv anser jag att man ska veta vad det är man stoppar i sig. Man bör veta hur en kalv har levt sitt liv, vad den gått igenom. Man bör veta hur det är för en kyckling. När man vet det kan man ta ställning. Känner man då, jag bryr mig inte om kycklingen lider, ja fine då är det bara att äta. Om det gör att man istället väljer en naturbeteskalv, eller en ekologisk kyckling, ja då är lite vunnet. Men, alla som äter kött bör veta vad det är man bidrar till och sen väljer man själv hur man hanterar det.

Tipsar om boken Snabbmatslandet, den visar på hur djurhållning och kötthantering sker i stora delar av USA. Nu är det inte på långa vägar likadant i Sverige (tror jag) men vi äter inte bara svenskt kött.

Annons:
sighni
2008-09-22, 15:27
#7

Tanken är naturligtvis inte att idiotförklara någon. Varför så upprörd över en beskrivning över hur vi behandlar våra lantbruksdjur i Sverige? Utan dem inget kött. Om verkligheten skrämmer må det vara hänt för den finns vare sig vi vill det eller inte. Det är inte vi människor som lider mest av det faktumet.  Tyvärr sker fler övergrepp mot djur än vad vi vill se. Hästar finns med för att de faktiskt äts upp både här och utomlands. Svenska hästar exporteras till köttkonsumtion i andra länder. Jag har åkt en hel del med distriktsveterinären och bor på landet. Min uppfattning om lantbrukarnas djurvänlighet är nog inte så ljus som din. Alla bönder/hästägare är inte heller vad du kallar seriösa. Varför är det ok att belysa alla andra aspekter av att äta veg. utom de etiska inkl. djurhållningen och slakten?

"Själv anser jag att man ska veta vad det är man stoppar i sig. Man bör veta hur en kalv har levt sitt liv, vad den gått igenom. Man bör veta hur det är för en kyckling. När man vet det kan man ta ställning. Känner man då, jag bryr mig inte om kycklingen lider, ja fine då är det bara att äta. Om det gör att man istället väljer en naturbeteskalv, eller en ekologisk kyckling, ja då är lite vunnet. Men, alla som äter kött bör veta vad det är man bidrar till och sen väljer man själv hur man hanterar det."

Detta håller jag fullständigt med Sarah om.

Casiopeia
2008-09-22, 15:38
#8

Djurrättsprspektivet är ju oindvikligt om man ska diskutera vegetarisk livstil. Det är ju trots allt det viktigaste argumentet för dom flesta som blir vegarianer. Man behöver inte hålla med, man behöver inte ens läsa trådarna som handlar om djurrätt men man får faktiskt ha förståelse för att sånna här frågor är en naturlig del på en sida som handlar om vegetarianism.

~ medarbetare på amigurumi och vegan ~

 

Mysan59
2008-09-22, 21:25
#9

#5 Vad är det som är sorgligt med att visa hur djuren behandlas?!

Det sorgliga i det hela är just HUR djuren behandlas.

Och om folk får se det och veta hur dom lider, så kanske fler tänker till lite och inte bara säger: "Men jag älskar kött och vill äta det". Det gör inget om man får tänka och ta lite ansvar när det gäller djuren också.

Jag har många bra bilder som jag skulle kunna lägga in, men dom är så vidriga, så jag vet inte om jag törs göra det.

För man mår väldigt dåligt av dom bilder!

Men visst, folk VILL inte se och veta, av olika anledningar.

Det är lättare att fortsätta leva som man alltid har gjort, det är jobbigt att ta ansvar och välja bort saker för att andra lider.

Sarah
2008-09-22, 21:35
#10

Mysan, du kan skicka lite bilder till mig så kan jag eventuellt lägga upp dem med en varning. Vill man inte se så slipper man. Om jag känner att det är för mycket så gör jag det nog inte dock.

sarah.sall@ne.su.se

Mysan59
2008-09-23, 00:28
#11

OK, jag mailar dig nu…

AnnaLundin
2008-09-23, 10:35
#12

Det sorgliga är hur vinklad artikeln är för att vi ska tycka mer synd om djuren än vad som är nödvändigt.

Merparten av alla djur i vårt svenska lantbruk far INTE illa på något sätt!

sighni
2008-09-23, 11:10
#13

#12 Hur kan du veta det?

Annons:
Casiopeia
2008-09-23, 12:59
#14

#12. Jag kan inte se några faktafel i artikeln, det stämmer med vad jag läst på många andra oberoende sidor samt vad jag sett med egna ögon i jordbruket. Kan möjligtvis tycka det är onödigt att nämna att "många hästar missköts av sina ägare" för det gäller ju egentligen alla djur och jag tror dom flesta tar väl hand om sina djur efter förmåga och förståelse, men resten är vad jag kan se ren fakta.  T.ex att smågrisar kastreras utan bedövning- det är inget lantbrukarna kan göra något åt, det är bestämt att livsmedelsverket. (för att köttet från galtarna inte ska lukta vid tillagning) Samma sak med avvänjingstider, slaktålder, etc… Vad är det du tycker är felaktigt?

~ medarbetare på amigurumi och vegan ~

 

Sarah
2008-09-23, 19:03
#15

Håller med om att det är ganska sakligt skrivet. Kor skiljs åt från kalvarna, det är stressande för djur att förlora sina barn. Tjurkalvar går till köttproduktion, kor är inne på vintern. Grisar blir kastrerade utan bedövning, grisar uppvisar beteendestörningar av stress, hästar lider på långa transporter genom europa. Kycklingar växer så fort att deras skelett inte hinner med, de bryter vingar och ben enkelt.

AnnaLundin, kan du inte förklara varför du blir så provocerad av djurrättsperspektivet? Du har inte blivit det av miljöperspektivet. Varför ska inte alla sidor få komma fram? Det är väl ingen hemlighet att jag som har den här sidan önskar att folk ska äta vegetarisk kost. Det är en självklarthet att visa upp alla sidor som folk inte vill se. Jag kan inte förstå varför du blir så provocerad. Visst finns det djur i livsmedelsindustrin som har det bra. Men, vi går mot ett mer storskaligt jordbruk och då går det inte att vara lika omtänksam.

Varför ska man inte tycka synd om djuren? De ger sina liv för de som använder produkterna. Varför är det då fel att skänka dem en tanke om att det faktiskt är väldigt synd om dem.

Jag tror, vilket är min personliga tanke, att merparten av djur faktiskt far illa under åtminstånde en period av sitt liv. Kor är inte gjorda för det här klimatet, självklart mår de dåligt under vintern. De står instängda i månader. Blir de av ngn anledning inte mjölkade får de ont. grisar är nästan aldrig ute. De lever på små ytor. De får stressrelaterade sjukdomar. Kycklingar går sönder. Fiskar mosas ihop och kvävs. Nej, jag är övertygad om att de flesta djuren inom livsmedelsindustrin i Sverige mår ganska dåligt i perioder. Just för att de ses som varor.

Casiopeia
2008-09-23, 19:45
#16

Sen är ett stort problem att det är en hopplös situation för dom lantbrukare som vill köra småskaligt, de får nästan ingen förtjänst, i många fall går de till och med back. Många har inget annat val än att bli mer indistrialiserade och storskaliga för det lönar sig helt enkelt inte. Man har inga marginaler att ge varje djur vad de behöver av stimmulans och extra omvårdnad hur gärna man än skulle vilja. Vill man kunna försörja sig på det måste man spara ner på alla kostnader och hålla sig precis i gränsen till vad djurskyddslagen tillåter, och då är det djurens som får betala. Det är jättesorgligt, både för djur och jordbrukare men så ser verkligheten ut… Det handlar alltså inte om att bönderna medvetet av elakhet behandlar djuren illa, men de har inte råd att behandla djuren som individer och tillgodose deras behov. Tänk dig själv om du har en besättning med 500 griskultingar som ska kastreras och du måste ta varenda en till veterinär, söva och plåstra om som man gör med en hund eller katt. Det skulle ju vara omöjligt.  Det är dock inte försvarbart ur djurens synvinkel, deras lidande är mycket större än bonden som riskerar att behöva byta jobb…

~ medarbetare på amigurumi och vegan ~

 

psyko
2008-11-07, 20:05
#17

#5 Det hon just har skrivit är ändå ganska milt om man kollar på hur det är i verkligheten bakom murarna dit vi inte kan se. Produktionsdjuren i Sverige far visst fruktansvärt illa, även om Sverige är bättre på djurhållning än andra länder. Jag vet vad jag talar om för jag jobbar på en lantbruksskola där de har ladugård och praktiserar på andra lantgårdar.
Om djuren ses som individer, varför har de inga namn utan bara nummer? Som om de vore maskiner eller robotar.

sighni
2008-11-10, 18:41
#18

#17 Tack för ditt inlägg. Jag har också erfarenheter från lantbruksskola, djurhållning och distriktsveterinären.  Jag håller med dig men jag har förstått att ämnet är känsligt.Jag skrev artikeln så sakligt och neutralt det gick för jag ville ha med det och att ingen skulle kunna påstå att jag överdriver eller har fel. Nu blev någon upprörd ändå. Jag tror att om man brassar på för mycket låser sig folk och man får inte fram någonting. Folk vill inte veta hur djuren har det. Inte ses djuren som individer. Dom är pengar för djurhållaren inget annat. Hur villiga är djurhållarna att ringa vetr. när djuret är sjukt? Inte villigt alls särskilt inte om det är en gris, ett får eller ett höns.

Jag vet inte om ni såg programmet "smarta djur" som gick förra veckan (tror jag). Det handlade om grisar. Det var en som tränade grisar att utföra olika saker. Grisen är ett mycket socialt djur och lika lättlärd som hundar. Där fanns också en forskare också som hade "upptäckt" att grisar klarade övningar som apor klarade. Med detta som bakgrund är dagens grishållning fruktansvärt grym. Många av problemen är också relaterade till grisens beteende som flockdjur.

Vad jag vet läser inte eleverna på lantbruksskolor etologi. Det kan då vara svårt att förstå och sätta sig in hur djurhållningen påverkar djuret. Jag tycker att eleverna borde läsa etologi och djurskydd på lantbruksutbildningarna.

På en lantbruksskola jag var på sågs grisen som ett nödvändigt ont!

Grisarna och hönsen är de mest utsatta djuren som jag ser det.

Milka
2008-11-10, 19:18
#19

#5, Ärligt talat då, hur många seriösa bönder har du verkligen träffat? Och hur många bryr sig verkligen om alla sina djur lika mycket som en kattvän bryr sig om sin katt?

Det är sanning att tuppkycklingar kastas direkt ner i en köttkvarn när dom födds, eftersom dom är oönskade då dom inte är lönsamma. Många gånger hålls det flera tusen hönor tillsammans, naturligt går dom bara i grupp på ett tjugotal. Det finns bara två hönsslakterier i Sverige, så dom får fraktas långt många gånger, om dom inte blir kväva med koldioxid i stället. Detta stödjer du när du köper ägg.

Det är sanning att griskultningar blir kastrerade utan någon bedövning när dom bara är några dagar gamla. Grisarna skiljs från sin mamma efter ungefär en månad, det naturliga är vid fyra månader. 99 procent av alla grisar får aldrig gå ut. Detta stödjer du när du köper griskött.

När du köper odlad lax, vet du då att den rosa färgen ofta är artificiell, eftersom fisken inte kan leva ett naturligt liv, och äta krill så som den brukar? Dessutom blir den hela tiden matad med mediciner, vaccin och hormoner, för att inte dö av att leva i sin egen avföring. Köper du fisk fångad i havet stödjer du utfisket, och köper du odlad fisk så stödjer du detta lidande.

Kalvar tas ifrån sin mamma nästan direkt. På 40 år har genomsnittet för hur mycket mjölk en kossa ger ökat dramatiskt, har dock inte siffrorna i huvudet, genom vinstinriktad avel. Detta leder till skador på kossorna. En mjölkko får i genomsnitt leva i fem år innan hon slaktas, hennes naturliga livslängd är runt tjugo år. Detta stödjer du när du köper mjölkprodukter eller nötkött.

Detta sker lika mycket i sverige som någon annan stans, även om vi har "fina" lagar, ty pengar finns med i spelet. Så länge det finns pengar att tjäna, och i detta fallet handlar det om grova pengar, kommer svagare individer (alltså djuren, i det här fallet) fara illa. Väldigt många talar om svenskt, närproducerat och ekologiskt, men väldigt få köper faktiskt sådant merparten av gångerna.

Naturligtvis ska alla som äter kött, ägg och mjölkprodukter vara väldigt medvetna om vad dom väljer att äta, och i vilka fickor dom stoppar pengar.

sighni
2008-11-11, 13:59
#20

När det gäller djurskyddslagen så efterlevs den dåligt och djurskyddskontrollen är i de flesta kommuner obefintlig. Detta har påpekats mycket länge i många rapporter. Nu ska ju länsstyrelsen ta över djurskyddskontrollerna så vi få se hur det blir framöver. Hur som helst är djurskyddslagen tämligen "snäll" vilket innebär att djuren behöver inte "ha det bra" bara för att lagen efterlevs.

Annons:
botakt
2008-11-17, 22:57
#21

Kycklingar häns uppochner levande och sen åker dom så på ett band där dom blir plockade och får nackarna av vridna levande!Gråter

Sarah
2008-12-05, 13:47
#22

#20 Ja det är sjukt att den inte efterlevs. Att producenter får dispens från lagen etc. Människor som får djurförbud behöver bara flytta till en en annan kommun etc. Att man inte dömmer ut hårda straff för djurplågeri är oxå helt galet.

sighni
2009-04-18, 21:27
#23

Jag tänkte aktualisera denna artikeln så fler kan läsa den.

Yeay
2009-05-31, 18:13
#24

#18 Jag går på lantbruksskola och jag läser etologi, då läser jag på inriktining djurvård iofs :) Vet inte hur det är med dem som läser jordbruk.

Superbra artikel tycker jag! :)

Kurran
2009-05-31, 22:35
#25

#5 Nu är det faktiskt så att de djur som ska bli mat rent allmänt behandlas illa från början till slut. Jag har hört många bönder som pratat och pratat om hur mycker de tycker om sina djur men det är tomma ord. Det finns bönder som  i massmedia får framstå som riktiga föredömen i hur mycker de älskar sina djur men ändå är åtalade för djurplågeri. Sedan är det en annan sak att  fällande domar inte är så vanliga för vem inom rättsväsendet bryr sig om en ko etc.

Jag skulle tro att reaktioner som #5 dyker upp därför att så många som äter animaliska livsmedel vet att de djur som de äter farit illa under deras korta liv på jorden. OBS! #5 behöver inte gå i svaromål för jag skriver reaktioner som den i #5.

Det enda rimliga sättet att äta är alla animaliska livsmedel och dit kommer vi väl alla sinom tid. Det tar tid att vända en supertanker och att lägga om vad man äter överallt lär vara sju resor värre speciellt med tanke på alla starka lobbyorganisationer som finns som absolut inte har några intressen av att animalieproduktionen ska minska.

Min far brukade säga: När man kastar en käpp på en hop hundar skriker den hund som käppen träffar. Lite så är det när någon påtalar det oetiska i att äta animaliska livsmedel. Det blir skrik och gny från många av dem som vill fortsätta som förut trots insikten om att djuren far illa.

Så kanske ska inlägg som #5 tas som ett positivt tecken på att kunskapen om att djuren som blir mat far illa sprids och att många går med dåligt samvete. OBS igen! #5 behöver inte heller nu gå i svaromål för jag skriver inlägg som #5 inte "5:s inlägg.

Smaklig måltid alla veganer. Ni som är vegetarianer får ta åt er också (i alla fall lite). Recepten finner ni här om ni klickar er fram lite.

sighni
2009-06-01, 12:17
#26

#24 De som läser jordbruk brukar inte läsa etologi. tyvärr.

Tack. Roligt att du gillade artikeln.

#25  Djuren är pengar för djurhållarna. Inget annat. Allt annat är kosmetika. Jag har flera erfarenheter av det. Jag delar din analys f.ö.

pebb
2009-06-01, 13:05
#27

Superbra, är bara synd att det ens ska behöva skrivas såna här artiklar, tänk om djurhållningen faktiskt var så bra att inget av detta var sant, men det händer väl ungefär samtidigt som alla i hela världen börjar ge varandra blommor istället för krig och annat elände.

Annons:
Upp till toppen
Annons: